Д-р Борис Христов

За 7-8-годишната практика на прилагане на Biostim-N при пациенти с упорито главоболие (без данни за мозъчна травма), цервикална спондилоза, дистомия на вегетативната нервна система, артериална хипертония І степен, но все още без патологични промени в органи и системи, приблизително 75% от пациентите съобщават за положителен ефект на BiostimN.

Екстрасистолите при някои пациенти, страдащи от екстрасистолен тип аритмия (предизвикана от вегетативната нервна система) изчезнаха окончателно. Когато BiostimN беше приложен поне 22 дни и до 6 месеца, положителният ефект беше регистриран при 50% от пациентите с изразени неврастенични оплаквания, упорито безсъние през нощта и намалена физическа дееспособност през деня.

Опитът ми като лекар (30-годишна практика) ми позволява да заключа, че BiostimN е добро подпомагащо терапевтично и превантивно средство, което може да се използва от пациенти, страдащи от посочените по-горе болести.