Д-р Зои Георгиу

Добре известно е, че всички реакции, протичащи в клетката, създават електрично поле. Следователно всички реакции в човешкото тяло се влияят както от цялостното поле на тялото, познато като <аура>, така и от външните електрически полета. От биохимична гледна точка Biostim N е уникално средство за неутрализиране на вредното въздействие на външните електрични полета, като същевременно нормализира аурата. По този начин Biostim N помага на организма да постигне равновесие на всички метаболитни реакции и подобрява общия здравен статус.