д-р Надя Дончева

През 2001 година в Лабораторията за изследване на липидите при Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене изпитахме клинично ефекта на BiostimN върху липидния статус и кръвната захар на пациенти, страдащи от дислипидемия и захарен диабет,. След 60-дневен период на приложение, средните показатели на общия холестерол, LDL-холестерола и кръвната захар на пациентите в групата се понижиха значително. Пациентите се чувстваха добре и съобщаваха за определено релаксиращ ефект, подобрен сън, нормализирано кръвно налягане и намален стрес, което е много важно за коригирането на нарушенията в метаболизма (на липидно-глюкозния метаболизъм). В качеството си на лекар, считам Biostim-N за много подходяща подпомагаща терапия, съпътстваща основната терапия за забавяне на развитието на артериосклерозата и понижаване на риска от клинични усложнения. Точно като такава терапия в практиката си започнах да предписвам този продукт на моите пациенти.