За нас

 • 2014Auraactive Ltd е създадена
  Auraactive Ltd е създадена през 2014 година като приемник на HYDROLOC Ltd, за да покрие изцяло нуждите за производство и разпространение на BiostimN
 • 2002Рекламирането и популяризирането на BiostimN
  Hydroloc се фокусира върху рекламирането и популяризирането на BiostimN по целия свят. Компанията също така продължи с разширяването на дистрибуторската си мрежа.
 • 2001Hydroloc насочва вниманието си към продажба на продукта на дистрибутори.
  През месец септември е завършено най-новото широкообхватно медицинско проучване “Експериментално научно изпитване на ефекта на BiostimN върху липидните показатели и кръвната захар при пациенти, страдащи от захарен диабет, дислипедимия и нисък глюкозен толеранс”.
 • 2000BiostimN се продава по целия свят
  BiostimN се продава по целия свят чрез системите за електронна търговия.
 • 1999Предизвикателството на разширяване на пазара
  В условията на предизвикателството на разширяване на пазара и подобряване на продукта, сметнахме за целесъобразно да регистрираме Hydroloc (USA) в Съединените щати и Канада и по този начин да направим BiostimN достъпен за всеки един клиент в Северна Америка и по света, който има нужда от него.
 • 1998Клинични тестове
  За предходните 9 години научният екип на компанията Hydroloc бе направил много клинични тестове за проучване на влиянието на BiostimN върху пациенти с множество оплаквания. Това, което бе предложено на клиентите в този момент, бе Biostim-N с нов дизайн.
 • 1996Рекордни продажби
  Бяха продадени близо един милион броя BiostimN.
 • 1994Разработен е метод за измерване
  В търсене на начин за обективно регистриране на данни, беше разработен специфичен метод за измерване на силата на действието на BiostimN. Той се състои в оценка на промените в енергията на междумолекулните връзки във водна среда.
 • 1993Разширяване
  Hydroloc започна да разширява дистрибуторската си мрежа. От 1993 г. BiostimN се предлага и е добре известен в редица европейски страни, както и в Австралия, Северна и Южна Америка, Япония, Филипините, Турция и Корея.
 • 1992На Международна конференция
  През май 1992 г. по време на Международната конференция за опазване здравето на сърцето, проведена в Канада, представянето на продукта събуди сериозен интерес сред участниците. Беше проведено експериментално проучване в демонстрационна зона на CINDI върху ефикасността на Biostimulator Neutralizer, заредена с енергия алуминиева пластина.
 • 1991Дебют в Америка
  Biostimulator Neutralizer беше изпратен на президентa на Съединените щати Джордж Буш и това беше неговият дебют в Америка.
 • 1990Създаване на пластината на Biostimulator Neutralizer

  В резултат на упорити усилия и въз основа на фирмено ноу-хау, изследователският екип на Hydroloc, съставен от висококвалифицирани биофизици, инженери, микробиолози и лекари, създаде пластината на прочутия Biostimulator Neutralizer (BiostimN). BiostimN е алтернативен продукт за профилактика и здравна грижа, включващо деликатно балансиране на човешката аура винаги когато тя бива трансформирана и потисната от външни фактори.

  Работата върху този продукт продължава от самото създаване на компанията. Тя включва голям брой изследвания, наблюдения и експерименти. Всички резултати от тестовете потвърждават, че Biostim-N е изключително ефикасен и абсолютно безвреден.

  Успоредно с продажбите на BiostimN, Hydroloc регистрира своя търговска марка във всяка една от следните страни: Австрия, Бенелюкс, Франция, Италия, Швейцария, Гърция, Португалия, Чехия, Словакия, Испания, Мароко.

 • 1989Основана е фирмата Hydroloc
  Основната изследователска дейност на фирмата Hydroloc е разработването на обективни методи за точно измерване на различните нива на човешката аура, произтичащи от различните състояния на организма.