• Как е създаден BiostimN?

  BiostimN е блестящо откритие в областта на биофизиката.Резултат е от 10 години работа в тази насока. Началният прототип е представен на пазара за пръв път през 1991г. Резултатите от проучванията на BiostimN доказаха клинично неговите значими качества. Последва одобрението на клиенти, които го ползваха в различни точки на света. Днес с гордост ви представяме BiostimN, създаден по фирмена know-how технология.

 • Как действа BiostimN?

  BiostimN помага при есенциална хипертония, захарен диабет (инсулинонезависим тип), функционални смущения, като: главоболие, сърцебиене, сърдечна невроза, обща отпадналост, тревожност и смущения с неизяснена причина.
  BiostimN предотвратява потискането на слабите биополета от по-силните.
  BiostimN премахва умората.
  BiostimN помага за преодоляване на страхове и безсъние.
  BiostimN засилва концентрацията, мотивацията и желанието за постигане на цели.

 • Как да нося BiostimN?

  Има два различни начина за използване и носене на BiostimN:

  1. Върху дрехата, така създава условия за равномерна защитна аура около тялото.
  2. В контакт с тялото – прикрепен към дреха или като медальон.

  За постигане на най-добри резултати е препоръчително капсулата на BiostimN да бъде позиционирана по средата на торса (близо до слънчевия сплит) и да се избягва преградата на дрехите.

  Използването на BiostimN заедно с метални колиета намалява неговата ефективност.

 • Кога BiostimN работи най-добре?

  BiostimN може да бъде използван  при слабост или при стрес. Компенсира промяната на нивата на човешкото енергийно поле в резултат от неблагоприятно, обикновено неусетно въздействие. BiostimN може да се носи 12 часа през деня и при нужда през нощта. Ако чувствате необходимост, можете да използвате BiostimN денонощно.

 • Чудодеен лек ли е BiostimN?

  BiostimN помага на вашата аура, коригира смущения в съня и изпълва организма ви с енергия в много отношения. Изследванията показват впечатляващи резултати, когато BiostimN се използва с превантивна цел, правилно и със специално отношение от притежателя. Той не може да лекува болести на тялото и органите, нито да обръща хода на злокачествените процеси в клетките.

 • Колко време е необходимо, за да се усети ефекта от BiostimN?

  Обикновено са достатъчни около 30 минути. В някои случаи може да е необходим цял ден. Много рядко, клиенти съобщават за положителен ефект след месец.

 • Възможно ли е да не се чувства нищо през времето, когато BiostimN оказва положителното си въздействие?

  Да, BiostimN работи срещу външни негативни влияния, като може да не се усеща неговото действие.

 • Чувства ли се дискомфорт, когато BiostimN се използва за първи път?

  Да, възможно е да се усети лек дискомфорт. Ако това се случи, моля, от време на време отстранявайте BiostimN за периоди от 30 минути, докато приемете неговото присъствие.

 • Какво да правя, ако чувствам дискомфорт, когато нося и използвам BiostimN?

  Само го отстранете. Действието му ще се прекрати незабавно. Това е едно от забележителните му качества.

 • Губи ли свойствата си BiostimN с течение на времето?

  Зависи от колебанията на вашата аура. Когато се използва непрекъснато, среднo ефективността на BiostimN трае от 4 до 6 седмици, от началото. Контактът с вода намалява силата му на действие.

 • Как да разбера кога трябва да заменя своя BiostimN? Продължителност на действие.

  Ако сте използвали BiostimN от 4 до 6 седмици и усетите възвръщане на предишното състояние, това най-вероятно означава, че свойствата на BiostimN са отслабнали и е време да подмените своята капсула.

 • Влияе ли BiostimN върху другите около вас?

  BiostimN е само за лична употреба. Той не влияе върху хората или животните, които са вън от вашето собствено биополе. Не се препоръчва да предавате капсулата на BiostimN от един на друг.

 • Ефективност на BiostimN?

  Да! BiostimN работи. Много клиенти по свeта през последните 25 години го използваха заради неговите впечатляващи качества.

Д-р Красимир Кушев

Associate Professor, Doctor of Medicine, Master of Public Health, National Center for Public Health

През 1992 г. проведохме 4-седмично рандомизирано експериментално проучване за изследване на ефекта на Biostim-N върху 320 доброволци. Бяха формирани следните групи:

 1. 205 участници с увеличено кръвно налягане (І-ІІ степен);
 2. 170 участници със захарен диабет тип ІІ
 3. 73 участници с невроза.

Приложихме метода на стратифицирана рандомизация с контролна група от 81 пациенти, поставени на Biostim-N –“плацебо”. Това ни даде възможност да проведем двойно сляпо проучване, така че нито пациентите, нито наблюдателите знаеха кой от пациентите е в експерименталната група и кой – в контролната група. Резултатите, които получихме, бяха повече от окуражаващи:

 • BiostimN понижи кръвното налягане на 74,4% от пациентите в експерименталната група, страдащи от артериална хипертония;
 • BiostimN предизвика намаляване или изчезване на главоболието у 76,5% от пациентите;
 • Лабораторните изследвания на 97,5% от пациентите с диабет тип ІІ показаха понижени или нормализирани нива на кръвната захар след прилагането на Biostim-N (всички жени имаха по-ниски нива на кръвна захар).

През първата седмица наблюдавахме положително влияние на Biostim-N върху участниците и в двете групи (експерименталната и контролната). Всяка следваща седмица с напредването на изследването положителният ефект на Biostim-N се разширяваше в експерименталната група и намаляваше в контролната група. През четвъртата седмица на проучването разликите между двете групи нарастнаха още (повече от два пъти) и станаха статистически значими. Ефектът на Biostim-N беше най-голям при пациенти, които го използваха по 12 часа на ден.

Моята квалификация и опит като лекар ми дава право да твърдя, че Biostim-N е една много полезна подпомагаща терапия за първите стадии на споменатите по-горе болести или при диагностично неясни състояния, причинени от психическо свръхнапрежение.

Д-р Борис Христов

Hospital "Aleksandrovska", Central consultative and diagnostic department, Consultant in Internal Medicine

За 7-8-годишната практика на прилагане на Biostim-N при пациенти с упорито главоболие (без данни за мозъчна травма), цервикална спондилоза, дистомия на вегетативната нервна система, артериална хипертония І степен, но все още без патологични промени в органи и системи, приблизително 75% от пациентите съобщават за положителен ефект на BiostimN.

Екстрасистолите при някои пациенти, страдащи от екстрасистолен тип аритмия (предизвикана от вегетативната нервна система) изчезнаха окончателно. Когато BiostimN беше приложен поне 22 дни и до 6 месеца, положителният ефект беше регистриран при 50% от пациентите с изразени неврастенични оплаквания, упорито безсъние през нощта и намалена физическа дееспособност през деня.

Опитът ми като лекар (30-годишна практика) ми позволява да заключа, че BiostimN е добро подпомагащо терапевтично и превантивно средство, което може да се използва от пациенти, страдащи от посочените по-горе болести.

д-р Надя Дончева

професор, националния център по хигиена медицинска екология и хранене

През 2001 година в Лабораторията за изследване на липидите при Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене изпитахме клинично ефекта на BiostimN върху липидния статус и кръвната захар на пациенти, страдащи от дислипидемия и захарен диабет,. След 60-дневен период на приложение, средните показатели на общия холестерол, LDL-холестерола и кръвната захар на пациентите в групата се понижиха значително. Пациентите се чувстваха добре и съобщаваха за определено релаксиращ ефект, подобрен сън, нормализирано кръвно налягане и намален стрес, което е много важно за коригирането на нарушенията в метаболизма (на липидно-глюкозния метаболизъм). В качеството си на лекар, считам Biostim-N за много подходяща подпомагаща терапия, съпътстваща основната терапия за забавяне на развитието на артериосклерозата и понижаване на риска от клинични усложнения. Точно като такава терапия в практиката си започнах да предписвам този продукт на моите пациенти.

Д-р Зои Георгиу

Biochemist - clinical chemist, Ph.D.

Добре известно е, че всички реакции, протичащи в клетката, създават електрично поле. Следователно всички реакции в човешкото тяло се влияят както от цялостното поле на тялото, познато като <аура>, така и от външните електрически полета. От биохимична гледна точка Biostim N е уникално средство за неутрализиране на вредното въздействие на външните електрични полета, като същевременно нормализира аурата. По този начин Biostim N помага на организма да постигне равновесие на всички метаболитни реакции и подобрява общия здравен статус.

Физическо изпитване на въздействието на активирани алуминиеви листове върху енергията на водата

Ефектът на активирани алуминиеви листове (като тези, използвани в BiostimN) е доказан чрез описания по-долу метод. Техниката се състои в измерване на стойностите на ъглите на мокрене f(ø) на водни капки, сложени на диелектричен лист, в процеса на изпаряването им при непроменящи се условия. Функцията на разпределение на ъглите на мокрене се преобразува в разпределение на енергиите на вътремолекулната връзка на водата, изразена с формулата:

formula

graph

Където f(ø) се измерва в grad-1, а енергията E в eV. Черна крива -1 Червена крива -2

На горната фигура, диференциалният спектър df=f(E)-FK(E), където fK(E) е функцията на разпределение (за контрол – дейонизирана вода), е показан за два случая експериментален ефект. Крива 1 отговаря на ефекта, установен при статични условия, когато водата е оставена за 30 минути в стъклен съд, покрит с активиран алуминиев лист. Крива 2 представя ефекта, установен при динамични тестови условия – тук експерименталната техника се състои в пропускане на водата да тече през тръба, покрита с алуминиев лист. И в двата случая се наблюдава позитивен енергиен връх на активността на водата 0,11 eV. Измерената средна енергия на вътремолекулярните връзки намалява с 2,6.10-3 eV в случая на статични експериментални условия и с 5,6.10-3 eV в динамичния случай. Това е един от обективните методи за оценка на енергията на BiostimN.

Повече за физични изследвания върху водата ще намерите в книгата на Проф. Антон Антонов и Татяна Гълабова „ВОДАТА ПОЗНАТА И ЗАГАДЪЧНА”

Методи за обективно регистриране на човешката аура

Явлението Кирлианова фотография

Източник: Брайън Снелгроув, “Невидимата същност” (Brian Snellgrove, „The Unseen Self“)

Добре известен метод за обективно регистриране на човешката аура е фотографският феномен, наречен Кирлианова фотография. Екипът на руските съпрузи Семьон и Валентина Кирлиан дават името си на това явление. Един ден през 1939 година Семьон се занимава с ремонта на някаква високоволтова машина, когато забелязва искра да прескача между машината и ръката му. Неговото неизменно любопитство го кара да се запита какво би станало, ако лист фоточувствителен материал се постави на пътя на тази искра. С по-нататъшно усъвършенстване, той вече може да наблюдава тази луминисценция нееднократно.

Резултатът, както го описва Семьон, е “най-фантастичната сцена”, на която са били свидетели. Ръката се преобразила в картина от светлини, проблясъци, искри и блещукащи ефекти при непрекъснатото движение на великолепен цвят. Някои светлини като че ли се движели, докато други пулсирали; на части от ръката се показвали замъглени участъци, но цялостната картина изглеждала като фойерверк, докато физическата ръка се виждала смътно на заден план.

Семейство Кирлиан наблюдава две специфични категории на реакция:

 1. Ефектът, получен от неживи обекти, е повторяем при използване на едно и също оборудване с еднакви настройки.
 2. Ефектът, получен от всяка жива материя, варира и не се повтаря, дори със същото оборудване и настройки.

Семьон и съпругата му работят върху това в период от 20 години. Те се убеждават, че това “вътрешно тяло” от светлина отразява какво е състоянието на физиката на човека – или иначе казано – на физическото тяло. Един от техните научни пробиви идва, когато те снимат две на пръв поглед напълно еднакви листа от растение, едно от които дава очакваната аура, докато другото изглежда потъмняло и безжизнено. Първото листо е било от здраво растение, докато другото е от растение, заразено с отрова. От този експеримент става ясно, че семейство Кирлиан биха могли да предсказват предстояща болест или смърт. В крайна сметка съпрузите Кирлиан стигат до разбирането, че това второ “вътрешно тяло”, аурата, само по себе си е един цялостен, единен организъм, който може би проявява собствената си уникална гама от биоенергийни полета.

Първият патент за изобретението е изваден от С.Д. Кирлиан и Валентина Кирлиан през 1949 г., а през 1964 година явлението е представено с описанието: “Високочестотна, високоволтова фотография”.

През 1960-те години група учени от Държавния университет на Казахстан “Киров” в Алма-Ата подлага на наблюдение Кирлиановия процес под електронен микроскоп, за да бъде проучен високочестотния разряд. Те наблюдават жив “двойник” на живия организъм, който не е хаотична система, а сам по себе си жив обект. През 1968 г. група лекари под ръководството на д-р Виктор Инушин съобщават, че всички живи същества – растения, животни и хора – имат енергийно тяло – двойник, което те кръщават “Тяло от биологична плазма” / Biological Plasma Body“/.

След години изследвания биват направени следните заключения:

 1. Човешкото тяло има електричен аспект, част от който получава отражение в “полеви” ефект не само вътре в него, но и на разстояние от него.
 2. Тази електрическа матрица се влияе от физическото и психическото състояние на човека и се променя в съответствие с тях.
 3. Характеристиките могат да бъдат измерени със стандартен електроизмервателен уред, включващ волтметри с високо вътрешно съпротивление.
 4. Човешкото тяло излъчва светлина, която варира в съответствие с физиологическото и физическото състояние на тялото.
 5. Ако тялото бъде поставено в обсега на поле с високо напрежение, а помежду им се постави лист от фоточувствителен материал, се получават различни видове рисунък, които могат да се дължат на комбинация от физическото, психическото и физиологическото състояние на субекта.

Кирлиановата фотография има малко общо с конвенционалната фотография. Филмът или листът хартия се експонира не оптически чрез система от лещи, а като обектът за снимане бива поставен в контакт с електростатично поле. Самата Кирлианова машина е направена от две части. Едната съдържа високоволтова пластина, която е отделена от обекта посредством слой пластмасова изолация, а другата съдържа трансформатор на високо напрежение, подобен на запалителната бобина на колата.

Кирлиановата фотография показва дисбалансите във физическото и психическото състояние на лицето под формата на “пролуки” в аурата, които може да се появят дори преди да са се проявили клиничните симптоми.

Методиката Кирлианова фотография има пет линии на приложение.

 1. Това е енергийният подпис с данни за количеството, качеството и динамиката на енергията.
 2. Това е диагноза на енергията, която включва, където е целесъобразно, и клинична диагноза.
 3. Това е средство за проверка на терапията.
 4. Ако сравним развитието в последователните снимки, можем да направим прогноза за болестта.
 5. Кирлиановата фотография дава възможност за ранно предупреждение и превенция, ако знаем, че смущението в електролуминисценцията може да се появи преди клиничните симптоми.

Метод – Анализ на енергийното излъчване

Петер Мандел – “Анализ на енергийното излъчване – ново приложение на Кирлиановата фотография за холистична здравна грижа” /Peter Mandel – „Energy emission analysis – new application of Kirlian Photography for holistic health“/
„Тъй като енергията никога не тече в една посока, а се подчинява по-скоро на законите на полярността, може да се допусне, че между енергията и клетките се осъществява скачен енергиен ритъм /energetic coupling rhythm/ и той е променлив. Полярността винаги присъства под някаква форма и поради това клетъчните промени не може да не влияят върху информацията, получавана от биоенергетиката.

Тази полярна информационна структура при хората и всички други живи организми е източник на информация, придобита чрез интерпретацията на високочестотните картини. По този път Петер Мандел създава метода, наречен “анализ на енергийното излъчване”, основан на феномените на информативната енергия на живото тяло, и предлага диагностични характеристики. Ако биоенергията в отделните индивиди предоставя информация, тогава нормалният енергиен поток, който е в хармония, би трябвало да бъде признак на нормално функциониране на клетките.

Дефицитите на енергия са признаци за недостатъчност и представляват първата сигнал за причините или болестта. Тези дефицити съответстват на цялостния енергиен поток или части от него и в зависимост от степента им, са признак за стрес на отделни органи или на цялата система.”

Кои части на тялото са най-пригодни за фотографиране? Едната най-интересна област е ръката. Причината е, че ръката е сред “най-добре информираните” органи от гледна точка на изобилието на нервна тъкан. Все пак в крайна сметка решаващият фактор е конкретно надеждността на метода при най-различни обстоятелства. Въведена е идеята да се използва цялата ръка и целият крак за психологична и медицинска диагностика. Методът е прилаган от десетки учени в Европа.

Аура, биополе, амулет,биостимулатор, магия, радиестезия, аура тест, чакри, йога, езотерика, стрес, Кирлиан, пирамиди, вълшебство, слънчев сплит, геопатогенни зони, депресия, щастие, дух, психика, стрес, главоболие, отпадналост, профилактика, аураактиватор,аура на здравето, ореол, Далай Лама, Ин-Ян, парапсихолог, мистика, светлина, просветление, духовност, мозък, жизненост, енергиен обмен, енергиен поток, ефирност, д-р Валери Хънт, енергиен вампиризъм, биотерапия, аураактив, хипноза, паранормално,усилвател на аура, мистика, талисман, медальон

Тази снимка изобразява “Кирлианова фотография на ръката” и на нея може да видите “празнини” в аурата в периоди на стрес. Снимката е направена със специален апарат в Лабораторията на HYDROLOC Ltd

След като BiostimN се носи в продължение на един месец, биополето се компенсира и “празнините” изчезват.

Можете да прочетете повече за човешката аура в следните книги:

 • Кутуми Джвал Кул: “Човешката аура – как да активирате и енергизирате своята аура и чакри” /Kuthumi Djwal Kul: „The Human Aura – How To Activate And Energize Your Aura And Charkas“/
 • Уенди Ламбърт: “Очила за аура – можете да видите аурата!” /Wendy Lambert: „Aura Glasses – You Can See Auras!“/
 • Ричард Уебстър: “Разчитане на аурата за начинаещи” /Richard Webster: „Aura Reading For Beginners“/
 • Г.Е. Линдгрен, Д.Лит Дженифър Балц: “Опознаване на аурата” /G.E. Lindgren, DLitt Jennifer Baltz: „Aura Awareness“/
 • Марк Смит: “Аурата – вижте я само за 60 секунди” /Mark Smith: „Auras – See Them In Only 60 Seconds“/

Метални багети (Радиестезия)

“Много хора откриват, че могат спонтанно да виждат аурата, но повечето от тях трябва да се учат как да развият своето зрение за аурата. В моите уроци по екстрасензорни възприятия установих, че за моите студенти/ученици е по-добре да се научат да чувстват аурата, преди да се опитат да я видят. Ще ви трябва някой, с когото да експериментирате. В идеалния случай, това ще е някой, който също желае да развие своите екстрасензорни способности. Загуба на време е да се правят тези експерименти с хора, които не вярват в аурата, тъй като те бързо ще се отегчат и тяхната негативна нагласа ще се отрази неблагоприятно върху вас. Изберете някого, който е отворен за нови неща и с позитивна нагласа. Обикновено е по-добре да се използват приятели, отколкото членове на семейството, тъй като членовете на семейството понякога може да помагат по-скоро от чувство за дълг, отколкото по желание. Някои хора твърдят, че е по-лесно да се наблюдава аурата на жените, отколкото на мъжете. Най-важното е да се избере някой човек както с развити сетива, така и с логическо мислене.

Регистриране на аурата чрез радиестезия

Аура, биополе, амулет,биостимулатор, магия, радиестезия, аура тест, чакри, йога, езотерика, стрес, Кирлиан, пирамиди, вълшебство, слънчев сплит, геопатогенни зони, депресия, щастие, дух, психика, стрес, главоболие, отпадналост, профилактика, аураактиватор,аура на здравето, ореол, Далай Лама, Ин-Ян, парапсихолог, мистика, светлина, просветление, духовност, мозък, жизненост, енергиен обмен, енергиен поток, ефирност, д-р Валери Хънт, енергиен вампиризъм, биотерапия, аураактив, хипноза, паранормално,усилвател на аура, мистика, талисман, медальон

От полза е човек да има някаква представа за размера на аурата, преди да се опитва да я усети. По-късно ще можем да усещаме аурата с ръцете си, но един добър първи опит е да се използват две изкривени под ъгъл пръчки /багети/ и да я търсим с тях. Радиестезията обикновено се прилага за определяне на местоположението на нещо, което е скрито под земната повърхност. Добър пример е търсенето на вода с помощта на радиестезията. Тя обаче може да се използва и за много други цели. Някои хора имат усещането, че радиестезията е странна, тайнствена и дори суеверна практика. Всъщност тя е един изключително практичен начин да влезете в контакт с подсъзнанието си.

Аура, биополе, амулет,биостимулатор, магия, радиестезия, аура тест, чакри, йога, езотерика, стрес, Кирлиан, пирамиди, вълшебство, слънчев сплит, геопатогенни зони, депресия, щастие, дух, психика, стрес, главоболие, отпадналост, профилактика, аураактиватор,аура на здравето, ореол, Далай Лама, Ин-Ян, парапсихолог, мистика, светлина, просветление, духовност, мозък, жизненост, енергиен обмен, енергиен поток, ефирност, д-р Валери Хънт, енергиен вампиризъм, биотерапия, аураактив, хипноза, паранормално,усилвател на аура, мистика, талисман, медальон

Фигура 2.1. Радиестезия с правоъгълни багети

За да регистрирате аурата трябва да си направите чифт правоъгълни багети (Фигура 2.1). Това са две метални пръчки с форма на буквата Г. По-дългата страна трябва да е с дължина 25-30 см, а по-късата страна – около10-15 см. За целта може да се използват телени закачалки за дрехи.

Аура, биополе, амулет,биостимулатор, магия, радиестезия, аура тест, чакри, йога, езотерика, стрес, Кирлиан, пирамиди, вълшебство, слънчев сплит, геопатогенни зони, депресия, щастие, дух, психика, стрес, главоболие, отпадналост, профилактика, аураактиватор,аура на здравето, ореол, Далай Лама, Ин-Ян, парапсихолог, мистика, светлина, просветление, духовност, мозък, жизненост, енергиен обмен, енергиен поток, ефирност, д-р Валери Хънт, енергиен вампиризъм, биотерапия, аураактив, хипноза, паранормално,усилвател на аура, мистика, талисман, медальон

Фигура 2.2 Радиестезийна реакция

Тези правоъгълни багети се държат хлабаво със свити длани, като двете по-дълги части сочат право напред. Може за вас да се окаже полезно да поставите по-късите краища в пластмасови сламки, за да могат пръчките да се движат свободно в ръцете ви. Добре се получава и без пластмасовите сламки, но много хора са склонни да стискат багетите прекалено силно. Естествено, когато правят така, багетите не могат да се движат свободно. Преди опита, да регистрирате аурата на човек, излезте с багетите навън и потърсете с тях водопроводите, които влизат в имота ви. Отпуснете съзнанието си във възможно най-голяма степен. Мислете си, че търсите вода с багетите и след това вървете бавно от единия край на имота си до другия. В някакъв момент багетите ще започнат да се кръстосват една над друга и най-накрая вероятно ще застанат успоредно една до друга пред вас (Фигура 2.2). Това е известно като радиестезийна реакция. Първоначално това може да изглежда свръхестествено. Ключът към успеха е да отхвърлите недоверието и да се отпуснете.

Малък брой хора преживяват радиестезийната реакция по по-различен начин. Вместо да се кръстосват една над друга, багетите се движат навън, раздалечавайки се. Това пак е радиестезийна реакция. Щом веднъж сте изпитали усещането, ще можете да го повторите винаги когато пожелаете. Сега вече е време да потърсите аурата на човек край вас. Помолете го за експеримента да застане прав с леко раздалечени крака и ръце. Отдалечете се на разстояние около 5-6 м, като държите багетите насочени напред. Мислете най-общо за аурата на този срещу вас. Движете се бавно напред, докато багетите започнат да се движат. Спрете и продължете да се движите още по-бавно, докато те се пресекат. Това показва външния край на аурата (Фигура 2.3).

Аура, биополе, амулет,биостимулатор, магия, радиестезия, аура тест, чакри, йога, езотерика, стрес, Кирлиан, пирамиди, вълшебство, слънчев сплит, геопатогенни зони, депресия, щастие, дух, психика, стрес, главоболие, отпадналост, профилактика, аураактиватор,аура на здравето, ореол, Далай Лама, Ин-Ян, парапсихолог, мистика, светлина, просветление, духовност, мозък, жизненост, енергиен обмен, енергиен поток, ефирност, д-р Валери Хънт, енергиен вампиризъм, биотерапия, аураактив, хипноза, паранормално,усилвател на аура, мистика, талисман, медальон

Фигура 2.3. Установяване на външната граница на аурата чрез радиестезия

Отбележете си наум тази позиция, а след това изпълнете повторно движението от другата страна. Ще откриете, че аурата се простира на равни разстояния от всяка страна. Сега се придвижете бавно в кръг около човека когото изследвате и наблюдавайте върховете на багетите си. Ще установите, че аурата му представлява идеален кръг. Вероятно ще се учудите колко голяма е аурата. Това е така, защото регистрирате нейното външното очертание. Когато искате да усетите аурата с ръце, може да откриете, че всъщност усещате по-скоро един от вътрешните пластове, отколкото най-външния. Сега идва време да започнете да усещате аурата без багети. Стаята трябва да е затоплена и може да пуснете някаква нежна музика за медитация. Започнете, като седнете в удобен стол със затворени очи. Представете си възможно най-спокойната сцена, за която можете да си спомните. Това може да е кротко течащо поточе или красив залез. Няма значение какво, достатъчно е за вас то да бъде спокойно и отпускащо. Насочете съзнанието си към своето дишане и три пъти поемете дълбоко дъх, като бавно издишвате. След това съзнателно отпуснете мускулите на пръстите на краката си и стъпалата. Щом почувствате, че са напълно отпуснати, насочете мисълта си към мускулите на прасците и бедрата. Постепенно отпускайте всички мускули на тялото си, докато се почувствате освободен, ненапрегнат и напълно отпуснат. За това няма времево ограничение. При първите няколко опита може да ви се стори трудно да се отпуснете напълно, но след известно време ще можете да го правите за по-малко от минута. Всъщност хората, които са усвоили самохипнозата, могат да го постигат в рамките на секунди.

Целта на това упражнение е да отключи дясната страна на мозъка ви. Това е невербалната, сетивната, интуитивната страна, която използвате винаги когато извършвате нещо творческо…”

“Разчитане на аурата за начинаещи” – Ричард Уебстър /“Aura Reading for Beginners“ – Richard Webster/

Всички изображения са дигитално ремастерирани от Auaraactive Designers

Същият метод може да се използва за установяване на положителния ефект на BiostimN върху човешката аура.

Alex Jordanov

Journalist, writer, Paris, France

BiostimN ме побутва да работя.

Nick Qested

Director, Producer in Naitional Geografic, Goldcrest Films, New York, USA

BiostimN е като чесън за вампирите. Благодаря!

Красимира Петрова

Assistant film director, Sofia, Bulgaria

С BiostimN издържам на напрежението по време на работа.

Цветелина Димитрова

Designer, Sofia, Bulgaria

С BiostimN съм пред компютъра повече време без да се изморявам.

Тодор Добрев

Broadcaster, filmmaker Sofia, Bulgaria

С BiostimN спя спокойно. Имам сили и мотивация за новия ден.

George Bush

USA President

„Thank you so much for your kind expression of concern about my health. I appreciate your good wishes, and I’m pleased to report that it’s great to back on the job.“

1991 „George Bush, then US President, sent this letter of gratitude to us in 1991. He received the BiostimN at a moment when he suffered health problems.

Меги Игнатова

Interior designer, Sofia, Bulgaria

Силата на BiostimN осъществява мечтите ми и ме мотивира да ги преследвам.

Стемли

Musician, producer, "Forte" music band, Sofia, Bulgaria

BiostimN е част от мен. Събуждам се бодър и отпочинал.

Васил Петров

Pop and jazz singer

Използвам BiostimN по време на продължителните ми пътувания

BiostimN е метален цилиндър със спираловидно сечение, който носи силата на аурата. За удобство, предпазване от влага и механични повреди е поместен в капсула от прозрачен материал, абсолютно безвреден, нетоксичен, и без проява на свръхчувствителност към него.

biostimN-capsul

КЛАС
МЕДАЛЬОН
ПРОИЗХОД
БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПА
МОДЕЛ №
BN 2000 МЕДАЛЬОН, АУРА АКТИВАТОР
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОФИЛАКТИКА
ПРИЛОЖИМ ЗА
ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА
МАТЕРИАЛ
МАКРОЛОН, ПВЦ, АЛУМИНИЙ
ЦВЯТ
ПРОЗРАЧЕН, ЖЪЛТ, МЕТАЛЕН
КАПСУЛА
СОБСТВЕН КОРПОРАТИВЕН ДИЗАЙН, ЗАПАЗЕНА МАРКА

capsule-3-ways

Има два различни начина за използване и носене на BiostimN:

 1. Върху дрехата, което създава условия за равномерна защитна аура около тялото.
 2. В контакт с тялото – прикрепен към дреха или като медальон.

Аура, биополе, амулет,биостимулатор, магия, радиестезия, аура тест, чакри, йога, езотерика, стрес, Кирлиан, пирамиди, вълшебство, слънчев сплит, геопатогенни зони, депресия, щастие, дух, психика, стрес, главоболие, отпадналост, профилактика, аураактиватор,аура на здравето, ореол, Далай Лама, Ин-Ян, парапсихолог, мистика, светлина, просветление, духовност, мозък, жизненост, енергиен обмен, енергиен поток, ефирност, д-р Валери Хънт, енергиен вампиризъм, биотерапия, аураактив, хипноза, паранормално,усилвател на аура, мистика, талисман, медальон

За постигане на най-добри резултати е препоръчително капсулата на BiostimN да бъде позиционирана по средата на торса (близо до слънчевия сплит) и да се избягва преградата на дрехите.

Използването на BiostimN заедно с метални колиета намалява неговата ефективност.

Разглобяването и подготовката за използване на BiostimN са показани на схемите:

Аура, биополе, амулет,биостимулатор, магия, радиестезия, аура тест, чакри, йога, езотерика, стрес, Кирлиан, пирамиди, вълшебство, слънчев сплит, геопатогенни зони, депресия, щастие, дух, психика, стрес, главоболие, отпадналост, профилактика, аураактиватор,аура на здравето, ореол, Далай Лама, Ин-Ян, парапсихолог, мистика, светлина, просветление, духовност, мозък, жизненост, енергиен обмен, енергиен поток, ефирност, д-р Валери Хънт, енергиен вампиризъм, биотерапия, аураактив, хипноза, паранормално,усилвател на аура, мистика, талисман, медальон

Международна конференция за опазване здравето на сърцето (МКЗС)
24-28 май 1992 г. PP 3.11

ЕФИКАСНОСТ на Biostim-N (ПРИЛОЖЕН ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХИПЕРТОНИЧНА БОЛЕСТ)

mkzs-logo

В продължение на четири седмици в демонстрационна зона на CINDI беше проведено експериментално проучване върху ефикасността на Biostim-N, зареден с биоенергия алуминиев лист.

Триста и двайсет доброволци с хипертонична болест І и ІІ степен (ХБ), захарен диабет (неинсулинозависим тип) (ЗД) и невроза (Н) бяха поставени в обсега на действие на прибора/уреда. Беше приложена методиката на контролирано рандомизирано двойно сляпо проучване. Пациентите първо бяха разпределени в групи с ХБ (128), ХБ и Н (34), ХБ и ЗД (21). Тези групи на свой ред бяха разделени, на случаен принцип, в група на третирани (Т) и контролна (К) група.

На пациентите от група К беше давано плацебо. Седмично беше измервано кръвното налягане на всеки пациент преди и след интервюто, проведено в дома на пациента, и бяха регистрирани различните стойности. Беше установено, че Biostim-N има хипотензивен ефект след първата седмица при 56,7% от пациентите с ХБ в Т групата и 55,6% в К групата. След четвъртата седмица обаче хипотензивният ефект беше наблюдаван при 78,6% от Т групата и само при 44,9% от К групата (Px2″0.001). Подобно положително въздействие беше постигнато при пациентите с ХБ, свързана с Н или ЗД.

Експериментално проучване за ефективността на BIOSTIMN, приложен при пациенти с хипертонична болест, захарен диабет (неинсулинозависим тип) и невроза

Резюме

Изследователският институт по обществено здравеопазване проведе през 1992 г. експериментално проучване върху “Ефективността на BiostimN, приложен при пациенти с хипертонична болест, захарен диабет (неинсулинозависим тип) и невроза”. Същевремнно беше направено изследване на динамиката на влиянието на BiostimN върху сексуалната потентност на всички наблюдавани пациенти, както и върху оплакванията от главоболие на пациентите с хипертонична болест и невроза.

320 доброволци с изброените болести бяха изложени 4 седмици на въздействието на биоенергия с използване на BiostimN при спазване на указанията на производителя – Hydroloc.

Пациентите бяха разделени на групи, както следва:

• експериментална група – 239 пациенти (с активни BiostimN капсули – заредени)

• контролна група – 81 пациенти (с неактивни BiostimN капсули – плацебо)

Използваният метод бе контролирано двойно сляпо рандомизирано изпитване, което означава, че нито пациентите, нито конкретните лица, извършващи контрола, знаят по време на наблюдението кой пациент в коя група е попаднал. Списъкът с неактивните BiostimN капсули, получен от Hydroloc, се съхранява в сейф. Един от изследващите разделя неактивните BiostimN капсули в групи по болести.

Клинични доказателства

1. Ефективност на Biostim-N, приложен при пациенти с хипертонична болест.

В продължение на цялото клинично изпитване, 127 пациенти (експерименталната група) и 36 пациенти (контролната група), страдащи от високо кръвно налягане, прилагаха BiostimN за период от 12 часа на ден в продължение на 4 седмици. Тяхното налягане беше измервано ежеседмично, преди и след интервютата в домовете им, и съответните нива бяха документирани. Беше установено, че BiostimN има хипотензивен ефект още през първата седмица на приложение при 56,7% от пациентите в експерименталната група. След четвъртата седмица при 78,6% от пациентите, използващи BiostimN, стойностите на кръвното им налягане бяха значително снижени.

Постигнатите в края на четвъртата седмица резултати доказват, че относителният дял на пациентите с подобрение в нивото на артериалното кръвно налягане нараства значително при експерименталната група, докато при контролната група той спада. Разликата от 35,7% между двете групи е значителна (Фиг. 1).

graph1

2. Ефективност на BiostimN, приложен на пациенти със захарен диабет (неинсулинозависим тип)

41 пациенти (експериментална група) и 21 пациенти (контролна група), страдащи от захарен диабет (неинсулинозависим тип) прилагаха BiostimN в продължение на четири седмици.

Постигнатите резултати доказват, че непосредствено след първата седмица в експерименталната група има понижаване на нивото на кръвната захар при 87,8% от пациентите, а в края на четвъртата седмица това понижаване се наблюдава при 92,% от тях. Специално внимание заслужава фактът, че още през втората седмица 4/5 от пациентите имат подобрение в стойностите на кръвната захар.

В края на четвъртата седмица има значителни разлики между експерименталната и контролната група. Пониженето на нивото на кръвната захар в експерименталната група е при 57,5% повече пациенти, отколкото в контролната група (Фиг. 2.).

graph2

3. Ефективност на BiostimN, приложен на пациенти с невроза

Пациентите под наблюдение са регистрирани най-вече с високо кръвно налягане, ниско кръвно налягане и невроза. Сърдечната невроза е съпътстващо заболяване. Експерименталната група се състои от 77 пациенти, контролната група – от 33 пациенти.
След първата седмица 72,7% от пациентите, използващи BiostimN, съобщават за подобрение, а в края на периода на наблюдение този процент се покачва до 79,2%.

След четвъртата седмица в експерименталната група има подобрение при 39,8% повече пациенти в сравнение с контролната група (Фиг. 3.).

graph3

4. Ефективност на BiostimN, приложен на пациенти с главоболие, хипертонична болест и свързано с нея главоболие, хипертонична болест и свързана с нея невроза.

Резултатите от клиничното изпитване доказват, че въздействието на BiostimN намалява или премахва главоболието при 80,3% от мъжете и при 74,1% от жените в експерименталната група.

Положително въздействие на Biostim-N бе регистрирано след четвъртата седмица при пациенти, страдащи от хипертонична болест и свързано с нея главоболие, като делът в експерименталната група възлeзe на 56%. Подобен ефект бе наблюдаван при пациенти с хипертонична болест и свързана с нея невроза, където процентът бе 53,8%.

5. Ефективност на BiostimN върху половата потентност на наблюдаваните пациенти

На всичките 320 пациенти в изследването всяка седмица беше задаван един и същ въпрос: “Наблюдавате ли подобрение в половата си потентност?” В експерименталната група от 239 пациенти в края на четвъртата седмица за подобрение съобщават 15,3%, а в контролната група 10,5%. Мъжете показват по-висока степен на подобрение на половата си потентност отколкото жените. Важно е да се отбележи, че наблюдаваните пациенти нямат доказани никакви сексуални разстройства.

graph4

Заключения

На основата на изследователския труд, защитен от изследователския екип и одобрен с позитивна оценка от Научния съвет на Изследователския институт за обществено здраве, може да се направи заключение, че BiostimN, продукт на Hydroloc, използван 12 часа в рамките на денонощието, повлиява положително пациентите в експерименталната група, както следва:

 1. Главоболието беше облекчено или премахнато.
 2. Пациентите с хипертонична болест І-ІІ степен получиха хипотензивен ефект.
 3. Нивата на кръвната захар при пациентите със захарен диабет (неинсулинозависим тип) бяха понижени или възвърнати към нормалните стойности.
 4. Сърдечната невроза беше повлияна благоприятно.
 5. Благоприятен ефект беше регистриран при пациентите с хипертонична болест и свързано с нея главоболие, както и при пациентите с хипертонична болест и свързана с нея невроза.

Най-нови изследвания

Научно изпитване, проучващо 30-дневния ефект на BiostimN върху кръвната захар при пациенти, страдащи от диабет тип ІІ и нисък глюкозен толеранс

Доклад върху договорената съвместна задача на групата “Липиди” към Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене и Hydroloc (7 май – 30 септември 2001 г.)

Отговорник: Доц. д-р Н. Дончева; доцент

No Пациенти/Диагноза Кръвна захар 0 30-и ден TC 0 30-и ден HDL 0 30-и ден
1 Е. А. – 47 години; диабет тип ІІ; артериална хипертония (АХ); фамилна анамнеза за АХ+миокарден инфаркт (МИ) 8,19 6,80 8,80 7,90 1,00 1,11
2 Л. Р. С. – 74 години; нарушен глюкозен толеранс; АХ 4,10 3,83 11,98 12,09 1,41 1,41
3 Р. Г.  – 32 години; стар МИ; диабет тип ІІ; лечение със Sortis and Cytrimax 4,70 6,83 12,72 5,44 1,47 1,49
4 В. Т. – диабет тип ІІ 4,30 5,15 4,25 4,76 0,94 1,19
5 С. Д.  – 75 години; диабет тип І; лечение с Maninil 10,50 10,60 6,79 6,61 1,11 1,19
6 Е. П. – 64 години; диабет тип ІІ; лечение с Diaprel 8,74 10,00 4,66 4,28 1.37 0,95
7 Т. Д. – 49 години; диабет тип ІІ; чернодробна  стеатоза; 12,50 13,20 6,34 6,26 0,69 0,92
8 К. В. – 62 години; диабет тип І; стеатоза; наднормено тегло; АХ; висок AST; gGT/ГГТ; лечение със Sortis 7,30 8,70 12,49 12,10 2,12 2,10
9 А. А.  – 51 години; диабет тип ІІ; лечение с Diaprel; АХ; стар МИ; възможна тиха исхемия 5,50 8,25 6,38 6,26 1,64 1,56
10 Н. И. – 47 години;  нарушен глюкозен толеранс 4,98 4,30 3,64 3,80 1,26 1,30
X(средно). 7,08 7,77 7,81 6,95 1,30 1,31
SD 2,87 2,96 3,49 2,96 0,40 0,35
 No LDL 0 30-и ден TG 0 30-и ден OHDL 0 30-и ден Странични ефекти
1 3,56 2,70 9,69 9,00 8,80 7,11 Няма
2 10,05 10,15 1,15 1,13 8,50 8,08 Няма; 20-и ден – кръвно налягане 90/55; подобрен сън; повишено настроение
3 7,76 3,01 2,98 2,06 8,65 3,65 След 3-тата седмица. болка в гърдите; прекъсва за 1 ден;
4 2,70 2,35 1,35 2,90 4,52 4,37 Няма
5 4,00 4,51 3,69 2,01 6,12 5,55 Няма
6 2,09 2,28 2,65 2,31 3,40 4,51 Няма
7 2,61 2,47 7,39 6,66 9,19 6,80 Съобщава за тридневно главоболие, което по-късно преминава
8 8,98 8,40 3,05 3,40 5,89 5,76 Няма
9 4,36 3,88 0,84 1,80 3,89 4,01 Повишено кръвно налягане; мускулни болки в крайниците
Преди прилагането на BiostimN пациентът е лекуван със Sortis
10 2,47 2,50 0,52 0,60 2,89 3,00 Няма
x 4,86 4,23 3,33 3,19 6,19 5,28
SD 2,95 2,79 2,99 2,63 2,45 1,66

Заключение

Прилагането на Биостимулатора при група от 10 пациенти, страдащи от диабет тип ІІ, дислипидемия и нисък глюкозен толеранс, за период от 30 дни не показва значителни промени по отношение на нивата на кръвната захар и липидните показатели.

Трима от пациентите съобщиха за понижаване на нивата на кръвната захар, а при един пациент промените бяха в рамките на очакваните колебания. Повишените показатели на останалите пациенти могат да се дължат на нередовното носене на Биостимулатора или на лош глюкозен контрол при паралелно провежданата терапия за диабета.

Положително въздействие върху липидния статус по отношение на общия холестерол, HDL-холестерола, триглицеридите и атерогенния липиден индекс (макар и без статистическа значимост). Това прави твърде вероятно постигането на положителни резултати при по-голяма група пациенти, които да бъдат изследвани за по-продължителен период от време. Случай №9 (А. А. – на 51 години) беше най-интересният. Той е бил лекуван със Sortis преди прилагането на Биостимулатора. Той не повиши нивото на липидите и дори се наблюдаваше леко намаление или задържане на първоначалните нива. Прекъсването на лечението с мощен понижаващ липидите фактор като Sortis обикновено довежда до повишаване на нивото на липидите в рамките на 30 дни, което очевидно е било коригирано от Биостимулатора в случая на този пациент. Един пациент съобщи за повишена жизненост и подобрен сън.

Седем от пациентите не докладваха за никакви странични ефекти, един имаше оплаквания, които бяха сред очакваните по време на адаптационния период и не биха могли да се смятат за страничен ефект. Един пациент (10%) с проявени странични ефекти, беше претърпял сърдечен удар и това би могло да бъде предпоставка да не се препоръчва употребата на Биостимулатора при пациенти с усложнена артериосклероза и минали остри инциденти. Пациент № 9 съобщи за повишено кръвно налягане, което, според първоначалната информация относно Биостимулатора, би трябвало да бъде положително повлияно от продукта. Болката в мускулите, за която съобщи същият пациент, едва ли може да бъде свързана с носенето на Биостимулатора.

Очакваният антистрес ефект на Биостимулатора може да влияе успоредно и на липидно-глюкозния метаболизъм, тъй като стресът се смята за отключващ фактор в патогенезата на артериосклерозата и клинично проявената патология на кръвоносните съдове, свързана с него.
Изпитване, проучващо ефекта на Biostimulator Neutralizer върху липидните показатели и кръвната захар при пациенти, страдащи от дислипидемия, диабет тип ІІ или нисък глюкозен толеранс за 60-дневен период на приложение

Доклад върху договорената съвместна задача на групата “Липиди” към Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене и Hydroloc (7 май – 30 септември 2001 г.)

Отговорник: Доц. д-р Н. Дончева; доцент

Кръвна захар (ден)
No Пациенти/Диагноза 0 day 30th 60th
1 З. З. – 63 г.; исхемична болест на сърцето (ИБС); диабет тип ІІ от 1,5 години, пациентът е на диета 6,80 5,90 6,84
2 Л. С. – 74 г. ; нисък глюкозен толеранс, ИБС, АХ 4,16 4,30 5,35
3 Е. А. – 47 г.; диабет тип ІІ 8,77 7,30 8,92
4 Н. З. – 41 г.; диабет тип І, лекуван с инсулин; хроничен автоимунен хепатит; след сърдечен инфаркт 5,10 5,00 5,80
5 Д. Ж.  – диабет тип ІІ 13,10 12,13 11,80
6 Б. С. – диабет тип ІІ ОТХВЪРЛЕН 13,10 12,13 11,80
7 И. В. – 53 г.; диабет тип ІІ,  аденоматозна гуша, АХ 9,55 9,00 9,10
8 З. Й. – диабет тип ІІ, дуоденална язва 7,31 6,51 5,26
9 В. Й. – диабет тип ІІ, ИСБ, АХ 8,14 7,89 7,86
10 А. А. – новооткрит диабет, лечение с Diaprel 10,20 12,30 9,79
11 Н. А. – диабет тип ІІ, на диета, АХ, ИСБ; 5,10 5,04 4,67
12 М. К. – понижен глюкозен толеранс; АХ 7,91 7,18 6,22
13 А. Д. – диабет тип ІІ, лечение с Maninil; АХ, ИСБ, състояние след сърдечен удар 4,14 4,08 5,45
14 Д. Б. – диабет тип ІІ 7,75 7,7 7,05
15 Д. Т. – понижен глюкозен толеранс 7,56 6,18 6,36
16 Д. Н. – диабет тип ІІ 11,36 9,49 9,86
17 Л. П. – диабет тип ІІ 7,56 6,14 7,77
18 Н. М. – диабет тип ІІ 5,10 4,82 4,80
19 С. Ц. – диабет тип ІІ 5,60 5,60 5,00
20 А. С. – диабет тип ІІ 12,44 9,50 11,45
21 Т. Т. – диабет тип ІІ, АХ 6,95 5,30 6,80
22 Т. Н. – диабет тип ІІ, аденоматозна гуша, дифузен чернодробен процес 7,12 7,00 6,80
23 П. В. – понижен глюкозен толеранс, АХ 7,00 5,90 6,70

Резултати от изпитването

Експертно заключение

Способността на Biostimulator-Neutralizer да променя нивата на кръвната захар и липидите беше наблюдавана общо при 23 пациенти, диагностицирани с ниска, средна или висока степен на дислипидемия, нисък глюкозен толеранс или диабет тип ІІ. Средната възраст на пациентите беше 58 години; жените бяха 17, а мъжете – 6. Всички те получиха Biostimulator-Neutralizer след съответни указания относно очакваните резултати и изискванията за употреба. След като подписаха писмена декларация за информирано съгласие, всеки от участниците в проучването получи по един безплатен Биостимулатор, който да носи в областта на слънчевия сплит. Бяха определени датите за контролните прегледи. Кръвната захар беше измерена три пъти на всеки 30 дни, а липидните показатели бяха измерени два пъти – преди прилагането и след отстраняването на Биостимулатора след 60 дни. Един пациент бе отстранен от изследването, защото не посещаваше контролните прегледи. Трима от пациентите продължиха лечението си за понижаване на липидите поради ИСБ или прекаран инфаркт.

Изследването приключи с 22 пациенти. Данните доказаха значително понижаване на нивата на кръвната захар на 30-ия и 60-ия ден след прилагането на Biostimulator-Neutralizer (p<0.05). Общият холестерол и LDL-холестеролът – така нареченият “лош холестерол”, през втория месец бяха значително по-ниски в сравнение с първоначалните нива (p<0.05). Средните нива на триглицеридите, HDL-холестерола и атерогенния липиден индекс (общ холестерол/ HDL-холестерол) не се различаваха съществено преди и след проучването.

Никой от пациентите, участващи в изпитването, не съобщи за никакви странични ефекти. 80% от пациентите свидетелстваха за добро физическо и психическо състояние, добър релаксиращ ефект и подобрен сън. Един от пациентите, който страдаше от АХ и сърдечна невроза, имаше значително по-добри стойности на кръвното налягане и съобщи за понижено напрежение. Само един от пациентите използваше Биостимулатора през нощта вместо през деня. Нивото на кръвната захар и липидният статус в неговия случай на 60-ия ден бяха променени положително в сравнение с първоначалните нива. Пациентът не даде сведения за никакви странични ефекти.

Данните, събрани по време на изследването, говорят за значим благоприятен ефект на 60-дневното прилагане на Biostimulator-Neutralizer върху липидния метаболизъм и нивото на кръвната захар при пациенти, страдащи от дислипидемия, нисък глюкозен толеранс или диабет тип ІІ. Антистресовият ефект на Biostimulator-Neutralizer има паралелно положително влияние и върху липидния, и върху глюкозния метаболизъм. Намаляването на стреса е важна отправна точка в лечението на пациенти, страдащи от нарушения в метаболизма, защото стресът е отключващ фактор в патогенезата на артериосклерозата и клинично изразената съдова патология, свързана с нея.

N.B. Пилотното изследване, проведено през февруари – март 2001 г. върху 10 пациенти, страдащи от дислипидемия и високи нива на кръвна захар, за период от 30 дни, не показа значими промени в наблюдаваните показатели. Тенденциите за положително влияние и върху липидния, и върху глюкозния метаболизъм бяха потвърдени в настоящото изследване. Очевидно ефектът от прилагането на Biostimulator-Neutralizer се проявява в рамките на по-продължителен период от време. Поради тази причина беше разрешено на част от пациентите, които съобщаваха за много добър ефект по време на 60-дневната терапия, да задържат мострите от Hydroloc за още 30 дни.

BiostimN помага на човешкото енергийно поле, обграждащо тялото. Хaрмонизира, компенсира и усилва аурата (2) в периоди на стрес, в среда на електро-магнитни излъчвания, магнитна активност от слънцето и земята, статичното електричество (1). Предотвратява подтискането на по-слабите енергийни полета от по-силните.

Аура, биополе, амулет,биостимулатор, магия, радиестезия, аура тест, чакри, йога, езотерика, стрес, Кирлиан, пирамиди, вълшебство, слънчев сплит, геопатогенни зони, депресия, щастие, дух, психика, стрес, главоболие, отпадналост, профилактика, аураактиватор,аура на здравето, ореол, Далай Лама, Ин-Ян, парапсихолог, мистика, светлина, просветление, духовност, мозък, жизненост, енергиен обмен, енергиен поток, ефирност, д-р Валери Хънт, енергиен вампиризъм, биотерапия, аураактив, хипноза, паранормално,усилвател на аура, мистика, талисман, медальон

Аура, биополе, амулет,биостимулатор, магия, радиестезия, аура тест, чакри, йога, езотерика, стрес, Кирлиан, пирамиди, вълшебство, слънчев сплит, геопатогенни зони, депресия, щастие, дух, психика, стрес, главоболие, отпадналост, профилактика, аураактиватор,аура на здравето, ореол, Далай Лама, Ин-Ян, парапсихолог, мистика, светлина, просветление, духовност, мозък, жизненост, енергиен обмен, енергиен поток, ефирност, д-р Валери Хънт, енергиен вампиризъм, биотерапия, аураактив, хипноза, паранормално,усилвател на аура, мистика, талисман, медальон

BiostimN помага при есенциална хипертония, захарен диабет (инсулинонезависим тип), функционални смущения, като: главоболие, сърцебиене, сърдечна невроза, обща отпадналост, тревожност и смущения с неизяснена причина.

BiostimN предотвратява потискането на слабите биополета от по-силните.

BiostimN премахва умората.

BiostimN помага за преодоляване на кошмари и страхове.

BiostimN засилва концентрацията, мотивацията и желанието за постигане на цели.

Кога BiostimN работи най-добре?

BiostimN може да бъде използван  при слабост или при стрес. Компенсира промяната на нивата на човешкото енергийно поле в резултат от неблагоприятно, обикновено неусетно въздействие.

BiostimN може да се носи 12 часа през деня, а при нужда и през нощта. Ако чувствате необходимост, можете да използвате BiostimN денонощно.

Колко време е необходимо, за да се усети ефекта от BiostimN?

Обикновено са достатъчни около 30 минути. В някои случаи може да е необходим цял ден. Много рядко, клиенти съобщават за положителен ефект след месец.

Възможно ли е да не се чувства нищо през времето, когато BiostimN оказва положителното си въздействие?

Да, BiostimN  работи срещу външни негативни влияния, като може да не се усеща неговото действие.

Чувства ли се дискомфорт, когато BiostimN се използва за първи път?

Да, възможно е да се усети лек дискомфорт. Ако това се случи, моля, от време на време отстранявайте BiostimN за периоди от 30 минути, докато приемете неговото присъствие.

Какво да правя, ако не се чувствам добре, когато нося и използвам  BiostimN?

Само го отстранете. Действието му ще се прекрати незабавно. Това е едно от забележителните му качества.

Губи ли свойствата си BiostimN с течение на времето?

Зависи от колебанията на вашата аура. Когато се използва непрекъснато, среднo ефективността на BiostimN трае от 4 до 6 седмици, от началото. Контактът с вода намалява силата му на действие.

Как да разбера кога трябва да заменя своя BiostimN?

Ако сте използвали BiostimN от 4 до 6 седмици и усетите промени като спад на вашето настроение или общото физическо състояние, това най-вероятно означава, че свойствата на BiostimN са отслабнали и е време да подмените своята капсула.

grafika-deistvie

Чудодеен лек ли е BiostimN?

BiostimN не може да лекува болести на тялото и органите, нито да обръща хода на злокачествените процеси в клетките. Той помага на вашата аура, коригира смущения в съня и изпълва организма ви с енергия в много отношения. Изследванията показват впечатляващи резултати, когато BiostimN се използва с превантивна цел, правилно и със специално отношение от притежателя.

Има ли мистични свойства BiostimN?

Много хора използвали BiostimN са убедени, че неговите свойства са мистични. Това е радостно, понеже означава, че BiostimN  наистина работи! Днес тайнствената завеса, свързана с трансцеденталната човешка аура се повдига, за да остава все по-малко място за съмнение в единството на тяло и дух.