Медиците коментират

Д-р Красимир Кушев

Associate Professor, Doctor of Medicine, Master of Public Health, National Center for Public Health

През 1992 г. проведохме 4-седмично рандомизирано експериментално проучване за изследване на ефекта на Biostim-N върху 320 доброволци. Бяха формирани следните групи:

  1. 205 участници с увеличено кръвно налягане (І-ІІ степен);
  2. 170 участници със захарен диабет тип ІІ
  3. 73 участници с невроза.

Приложихме метода на стратифицирана рандомизация с контролна група от 81 пациенти, поставени на Biostim-N –“плацебо”. Това ни даде възможност да проведем двойно сляпо проучване, така че нито пациентите, нито наблюдателите знаеха кой от пациентите е в експерименталната група и кой – в контролната група. Резултатите, които получихме, бяха повече от окуражаващи:

  • BiostimN понижи кръвното налягане на 74,4% от пациентите в експерименталната група, страдащи от артериална хипертония;
  • BiostimN предизвика намаляване или изчезване на главоболието у 76,5% от пациентите;
  • Лабораторните изследвания на 97,5% от пациентите с диабет тип ІІ показаха понижени или нормализирани нива на кръвната захар след прилагането на Biostim-N (всички жени имаха по-ниски нива на кръвна захар).

През първата седмица наблюдавахме положително влияние на Biostim-N върху участниците и в двете групи (експерименталната и контролната). Всяка следваща седмица с напредването на изследването положителният ефект на Biostim-N се разширяваше в експерименталната група и намаляваше в контролната група. През четвъртата седмица на проучването разликите между двете групи нарастнаха още (повече от два пъти) и станаха статистически значими. Ефектът на Biostim-N беше най-голям при пациенти, които го използваха по 12 часа на ден.

Моята квалификация и опит като лекар ми дава право да твърдя, че Biostim-N е една много полезна подпомагаща терапия за първите стадии на споменатите по-горе болести или при диагностично неясни състояния, причинени от психическо свръхнапрежение.

Д-р Борис Христов

Hospital "Aleksandrovska", Central consultative and diagnostic department, Consultant in Internal Medicine

За 7-8-годишната практика на прилагане на Biostim-N при пациенти с упорито главоболие (без данни за мозъчна травма), цервикална спондилоза, дистомия на вегетативната нервна система, артериална хипертония І степен, но все още без патологични промени в органи и системи, приблизително 75% от пациентите съобщават за положителен ефект на BiostimN.

Екстрасистолите при някои пациенти, страдащи от екстрасистолен тип аритмия (предизвикана от вегетативната нервна система) изчезнаха окончателно. Когато BiostimN беше приложен поне 22 дни и до 6 месеца, положителният ефект беше регистриран при 50% от пациентите с изразени неврастенични оплаквания, упорито безсъние през нощта и намалена физическа дееспособност през деня.

Опитът ми като лекар (30-годишна практика) ми позволява да заключа, че BiostimN е добро подпомагащо терапевтично и превантивно средство, което може да се използва от пациенти, страдащи от посочените по-горе болести.

д-р Надя Дончева

професор, националния център по хигиена медицинска екология и хранене

През 2001 година в Лабораторията за изследване на липидите при Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене изпитахме клинично ефекта на BiostimN върху липидния статус и кръвната захар на пациенти, страдащи от дислипидемия и захарен диабет,. След 60-дневен период на приложение, средните показатели на общия холестерол, LDL-холестерола и кръвната захар на пациентите в групата се понижиха значително. Пациентите се чувстваха добре и съобщаваха за определено релаксиращ ефект, подобрен сън, нормализирано кръвно налягане и намален стрес, което е много важно за коригирането на нарушенията в метаболизма (на липидно-глюкозния метаболизъм). В качеството си на лекар, считам Biostim-N за много подходяща подпомагаща терапия, съпътстваща основната терапия за забавяне на развитието на артериосклерозата и понижаване на риска от клинични усложнения. Точно като такава терапия в практиката си започнах да предписвам този продукт на моите пациенти.

Д-р Зои Георгиу

Biochemist - clinical chemist, Ph.D.

Добре известно е, че всички реакции, протичащи в клетката, създават електрично поле. Следователно всички реакции в човешкото тяло се влияят както от цялостното поле на тялото, познато като <аура>, така и от външните електрически полета. От биохимична гледна точка Biostim N е уникално средство за неутрализиране на вредното въздействие на външните електрични полета, като същевременно нормализира аурата. По този начин Biostim N помага на организма да постигне равновесие на всички метаболитни реакции и подобрява общия здравен статус.