За BiostimN

Поздравления

Вие закупихте BiostimN и взехте правилно решение в полза на  защитата и съхранението на вашата жизнена сила.BiostimN е забележително средство с качества, kоито помагат на аурата, за да се чувства тялото комфортно.Благотворният ефект от BiostimN е доказана полезна биофизична реалност. BiostimN наистина работи!

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЕ ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ ПЪЛНОЦЕННО ОТ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА BiostimN

Какво e BiostimN (Biostimulator Neutralizer)?
BiostimN е метален цилиндър със спираловидно сечение, който носи силата на аурата. За  удобство, предпазване от влага и механични повреди е поместен в капсула от прозрачен материал, абсолютно безвреден, нетоксичен и без проява на свръх чувствителност към него.

Как е създаден BiostimN?
BiostimN е блестящо откритие в областта на биофизиката. Резултат е от 10 годони работа в тази насока. Началният прототип е представен на пазара за пръв път през 1991г.  Резултатите от проучванията на BiostimN доказаха клинично, неговите значими качества. Последва одобрението на клиенти, които го ползваха в различни точки на света. Днес с гордост ви представяме BiostimN, създаден по фирмена know-how технология.

Как действа BiostimN?
BiostimN помага на човешкото енергийно поле, обграждащо тялото. Хармонизира, компенсира и усилва аурата (2) в периоди на стрес, в среда на електромагнитни излъчвания, магнитна активност от слънцето и земята, при статичното електричество.  (1)

BiostimN помага при стрес, резултат от който са: есенциална хипертония, захарен диабет (инсулинонезависим тип), функционални смущения, като главоболие, сърцебиене, сърдечна невроза, обща отпадналост, тревожност, и други.
BiostimN  предотвратява потискането на слабите биополета от по-силните.
BiostimN  премахва умората.
BiostimN  помага за преодоляване на страхове и безсъние.
BiostimN  засилва концентрацията, мотивацията и желанието за постигане на цели.

Как да нося BiostimN?
Има два различни начина за използване и носене на BiostimN:

Върху дрехата, така създава условия за равномерна защитна аура около тялото (1).
В контакт с тялото – прикрепен към дреха или като медальон (2)

За  постигане  на  най-добри  резултати  е  препоръчително капсулата на BiostimN да бъде позиционирана по средата на торса (близо до слънчевия сплит) и да се избягва преградата на дрехите.

Използването на BiostimN заедно с метални колиета намалява неговата ефективност.

Кога BiostimN работи най-добре?
BiostimN може да бъде използван  при слабост или при стрес. Компенсира промяната на нивата на човешкото енергийно поле в резултат от неблагоприятно, обикновено неусетно въздействие. BiostimN може да се носи 12 часа през деня и при нужда, през нощта. Ако чувствате необходимост, можете да използвате BiostimN денонощно.

Чудодеен лек ли е BiostimN?
BiostimN помага на вашата аура, коригира смущения в съня и изпълва организма ви с енергия в много отношения. Изследванията показват впечатляващи резултати, когато BiostimN се използва с превантивна цел, правилно и със специално отношение от притежателя. Той не може да лекува болести на тялото и органите, нито да обръща хода на злокачествените процеси в клетките.

Има ли мистични свойства BiostimN?
Много хора използвали BiostimN са убедени, че неговите свойства са мистични. Това е потвърждение и означава, че BiostimN наистина работи! Днес тайнствената завеса, свързана с трансцеденталната човешка аура се повдига, за да остава все по-малко място за съмнение в единството на тяло и дух.

Разглобяването и подготовката за използване на BiostimN са показани на схемите:


Колко време е необходимо, за да се усети ефекта от BiostimN? Обикновено са достатъчни около 30 минути. В някои случаи може да е необходим цял ден. Много рядко, клиенти съобщават за положителен ефект след месец.

Възможно ли е да не се чувства нищо през времето, когато BiostimN оказва положителното си въздействие? Да, BiostimN  работи срещу външни негативни влияния, като може да не се усеща неговото действие.

Чувства ли се дискомфорт, когато BiostimN се използва за първи път? Да, възможно е да се усети лек дискомфорт. Ако това се случи, моля, от време на време отстранявайте BiostimN за периоди от 30 минути, докато приемете неговото присъствие.

Какво да правя, ако чувствам дискомфорт, когато нося и използвам  BiostimN? Само го отстранете. Действието му ще се прекрати незабавно. Това е едно от забележителните му качества.

Губи ли свойствата си BiostimN с течение на времето? Зависи от колебанията на вашата аура. Когато се използва непрекъснато, среднo ефективността на BiostimN трае от 4 до 6 седмици, от началото. Контактът с вода намалява силата му на действие.

Как да разбера кога трябва да заменя своя BiostimN? Ако сте използвали BiostimN от 4 до 6 седмици и усетите възвръщане на предишното  състояние, това най-вероятно означава, че свойствата на BiostimN са отслабнали и е време да подмените своята капсула.

Влияе ли BiostimN върху другите около вас?
BiostimN е само за лична употреба. Той не влияе върху хората или животните, които са вън от вашето собствено биополе. Не се препоръчва да предавате капсулата на BiostimN от един на друг.

Работи ли наистина BiostimN?
Да! BiostimN работи. Много клиенти по свeта през последните 25 години го използваха заради неговите впечатляващи качества.

BiostimN е само за външно приложение! Да се държи далеч от деца! В СЛУЧАЙ НА ПОГЛЪЩАНЕ, НЕЗАБАВНО ПОТЪРСЕТЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ.

BiostimN е най-ефективен, когато е в контакт с тялото. Едновременното използване на повече от един BiostimN не повишава качествата му, нито продължителността на действието му във времето.

Ако използвате BiostimN заедно с предписаните ви лекарства и се почувствате по-добре, моля, не прекъсвайте терапията си, без да се консултирате с вашия лекар.

Oграничения  на  претенциите  към  производителя: Продуктът на Auraаctive Ltd,  BiostimN не е предназначен за лечение, третиране или диагностициране на тежки заболявания. Ако чувствате, че имате нужда от медицинска помощ, моля посетете вашия лекар незабавно.