Физически тестове

Физическо изпитване на въздействието на активирани алуминиеви листове върху енергията на водата

Ефектът на активирани алуминиеви листове (като тези, използвани в BiostimN) е доказан чрез описания по-долу метод. Техниката се състои в измерване на стойностите на ъглите на мокрене f(ø) на водни капки, сложени на диелектричен лист, в процеса на изпаряването им при непроменящи се условия. Функцията на разпределение на ъглите на мокрене се преобразува в разпределение на енергиите на вътремолекулната връзка на водата, изразена с формулата:

formula

graph

Където f(ø) се измерва в grad-1, а енергията E в eV. Черна крива -1 Червена крива -2

На горната фигура, диференциалният спектър df=f(E)-FK(E), където fK(E) е функцията на разпределение (за контрол – дейонизирана вода), е показан за два случая експериментален ефект. Крива 1 отговаря на ефекта, установен при статични условия, когато водата е оставена за 30 минути в стъклен съд, покрит с активиран алуминиев лист. Крива 2 представя ефекта, установен при динамични тестови условия – тук експерименталната техника се състои в пропускане на водата да тече през тръба, покрита с алуминиев лист. И в двата случая се наблюдава позитивен енергиен връх на активността на водата 0,11 eV. Измерената средна енергия на вътремолекулярните връзки намалява с 2,6.10-3 eV в случая на статични експериментални условия и с 5,6.10-3 eV в динамичния случай. Това е един от обективните методи за оценка на енергията на BiostimN.

Повече за физични изследвания върху водата ще намерите в книгата на Проф. Антон Антонов и Татяна Гълабова „ВОДАТА ПОЗНАТА И ЗАГАДЪЧНА”

Методи за обективно регистриране на човешката аура

Явлението Кирлианова фотография

Източник: Брайън Снелгроув, “Невидимата същност” (Brian Snellgrove, „The Unseen Self“)

Добре известен метод за обективно регистриране на човешката аура е фотографският феномен, наречен Кирлианова фотография. Екипът на руските съпрузи Семьон и Валентина Кирлиан дават името си на това явление. Един ден през 1939 година Семьон се занимава с ремонта на някаква високоволтова машина, когато забелязва искра да прескача между машината и ръката му. Неговото неизменно любопитство го кара да се запита какво би станало, ако лист фоточувствителен материал се постави на пътя на тази искра. С по-нататъшно усъвършенстване, той вече може да наблюдава тази луминисценция нееднократно.

Резултатът, както го описва Семьон, е “най-фантастичната сцена”, на която са били свидетели. Ръката се преобразила в картина от светлини, проблясъци, искри и блещукащи ефекти при непрекъснатото движение на великолепен цвят. Някои светлини като че ли се движели, докато други пулсирали; на части от ръката се показвали замъглени участъци, но цялостната картина изглеждала като фойерверк, докато физическата ръка се виждала смътно на заден план.

Семейство Кирлиан наблюдава две специфични категории на реакция:

 1. Ефектът, получен от неживи обекти, е повторяем при използване на едно и също оборудване с еднакви настройки.
 2. Ефектът, получен от всяка жива материя, варира и не се повтаря, дори със същото оборудване и настройки.

Семьон и съпругата му работят върху това в период от 20 години. Те се убеждават, че това “вътрешно тяло” от светлина отразява какво е състоянието на физиката на човека – или иначе казано – на физическото тяло. Един от техните научни пробиви идва, когато те снимат две на пръв поглед напълно еднакви листа от растение, едно от които дава очакваната аура, докато другото изглежда потъмняло и безжизнено. Първото листо е било от здраво растение, докато другото е от растение, заразено с отрова. От този експеримент става ясно, че семейство Кирлиан биха могли да предсказват предстояща болест или смърт. В крайна сметка съпрузите Кирлиан стигат до разбирането, че това второ “вътрешно тяло”, аурата, само по себе си е един цялостен, единен организъм, който може би проявява собствената си уникална гама от биоенергийни полета.

Първият патент за изобретението е изваден от С.Д. Кирлиан и Валентина Кирлиан през 1949 г., а през 1964 година явлението е представено с описанието: “Високочестотна, високоволтова фотография”.

През 1960-те години група учени от Държавния университет на Казахстан “Киров” в Алма-Ата подлага на наблюдение Кирлиановия процес под електронен микроскоп, за да бъде проучен високочестотния разряд. Те наблюдават жив “двойник” на живия организъм, който не е хаотична система, а сам по себе си жив обект. През 1968 г. група лекари под ръководството на д-р Виктор Инушин съобщават, че всички живи същества – растения, животни и хора – имат енергийно тяло – двойник, което те кръщават “Тяло от биологична плазма” / Biological Plasma Body“/.

След години изследвания биват направени следните заключения:

 1. Човешкото тяло има електричен аспект, част от който получава отражение в “полеви” ефект не само вътре в него, но и на разстояние от него.
 2. Тази електрическа матрица се влияе от физическото и психическото състояние на човека и се променя в съответствие с тях.
 3. Характеристиките могат да бъдат измерени със стандартен електроизмервателен уред, включващ волтметри с високо вътрешно съпротивление.
 4. Човешкото тяло излъчва светлина, която варира в съответствие с физиологическото и физическото състояние на тялото.
 5. Ако тялото бъде поставено в обсега на поле с високо напрежение, а помежду им се постави лист от фоточувствителен материал, се получават различни видове рисунък, които могат да се дължат на комбинация от физическото, психическото и физиологическото състояние на субекта.

Кирлиановата фотография има малко общо с конвенционалната фотография. Филмът или листът хартия се експонира не оптически чрез система от лещи, а като обектът за снимане бива поставен в контакт с електростатично поле. Самата Кирлианова машина е направена от две части. Едната съдържа високоволтова пластина, която е отделена от обекта посредством слой пластмасова изолация, а другата съдържа трансформатор на високо напрежение, подобен на запалителната бобина на колата.

Кирлиановата фотография показва дисбалансите във физическото и психическото състояние на лицето под формата на “пролуки” в аурата, които може да се появят дори преди да са се проявили клиничните симптоми.

Методиката Кирлианова фотография има пет линии на приложение.

 1. Това е енергийният подпис с данни за количеството, качеството и динамиката на енергията.
 2. Това е диагноза на енергията, която включва, където е целесъобразно, и клинична диагноза.
 3. Това е средство за проверка на терапията.
 4. Ако сравним развитието в последователните снимки, можем да направим прогноза за болестта.
 5. Кирлиановата фотография дава възможност за ранно предупреждение и превенция, ако знаем, че смущението в електролуминисценцията може да се появи преди клиничните симптоми.

Метод – Анализ на енергийното излъчване

Петер Мандел – “Анализ на енергийното излъчване – ново приложение на Кирлиановата фотография за холистична здравна грижа” /Peter Mandel – „Energy emission analysis – new application of Kirlian Photography for holistic health“/
„Тъй като енергията никога не тече в една посока, а се подчинява по-скоро на законите на полярността, може да се допусне, че между енергията и клетките се осъществява скачен енергиен ритъм /energetic coupling rhythm/ и той е променлив. Полярността винаги присъства под някаква форма и поради това клетъчните промени не може да не влияят върху информацията, получавана от биоенергетиката.

Тази полярна информационна структура при хората и всички други живи организми е източник на информация, придобита чрез интерпретацията на високочестотните картини. По този път Петер Мандел създава метода, наречен “анализ на енергийното излъчване”, основан на феномените на информативната енергия на живото тяло, и предлага диагностични характеристики. Ако биоенергията в отделните индивиди предоставя информация, тогава нормалният енергиен поток, който е в хармония, би трябвало да бъде признак на нормално функциониране на клетките.

Дефицитите на енергия са признаци за недостатъчност и представляват първата сигнал за причините или болестта. Тези дефицити съответстват на цялостния енергиен поток или части от него и в зависимост от степента им, са признак за стрес на отделни органи или на цялата система.”

Кои части на тялото са най-пригодни за фотографиране? Едната най-интересна област е ръката. Причината е, че ръката е сред “най-добре информираните” органи от гледна точка на изобилието на нервна тъкан. Все пак в крайна сметка решаващият фактор е конкретно надеждността на метода при най-различни обстоятелства. Въведена е идеята да се използва цялата ръка и целият крак за психологична и медицинска диагностика. Методът е прилаган от десетки учени в Европа.

Аура, биополе, амулет,биостимулатор, магия, радиестезия, аура тест, чакри, йога, езотерика, стрес, Кирлиан, пирамиди, вълшебство, слънчев сплит, геопатогенни зони, депресия, щастие, дух, психика, стрес, главоболие, отпадналост, профилактика, аураактиватор,аура на здравето, ореол, Далай Лама, Ин-Ян, парапсихолог, мистика, светлина, просветление, духовност, мозък, жизненост, енергиен обмен, енергиен поток, ефирност, д-р Валери Хънт, енергиен вампиризъм, биотерапия, аураактив, хипноза, паранормално,усилвател на аура, мистика, талисман, медальон

Тази снимка изобразява “Кирлианова фотография на ръката” и на нея може да видите “празнини” в аурата в периоди на стрес. Снимката е направена със специален апарат в Лабораторията на HYDROLOC Ltd

След като BiostimN се носи в продължение на един месец, биополето се компенсира и “празнините” изчезват.

Можете да прочетете повече за човешката аура в следните книги:

 • Кутуми Джвал Кул: “Човешката аура – как да активирате и енергизирате своята аура и чакри” /Kuthumi Djwal Kul: „The Human Aura – How To Activate And Energize Your Aura And Charkas“/
 • Уенди Ламбърт: “Очила за аура – можете да видите аурата!” /Wendy Lambert: „Aura Glasses – You Can See Auras!“/
 • Ричард Уебстър: “Разчитане на аурата за начинаещи” /Richard Webster: „Aura Reading For Beginners“/
 • Г.Е. Линдгрен, Д.Лит Дженифър Балц: “Опознаване на аурата” /G.E. Lindgren, DLitt Jennifer Baltz: „Aura Awareness“/
 • Марк Смит: “Аурата – вижте я само за 60 секунди” /Mark Smith: „Auras – See Them In Only 60 Seconds“/

Метални багети (Радиестезия)

“Много хора откриват, че могат спонтанно да виждат аурата, но повечето от тях трябва да се учат как да развият своето зрение за аурата. В моите уроци по екстрасензорни възприятия установих, че за моите студенти/ученици е по-добре да се научат да чувстват аурата, преди да се опитат да я видят. Ще ви трябва някой, с когото да експериментирате. В идеалния случай, това ще е някой, който също желае да развие своите екстрасензорни способности. Загуба на време е да се правят тези експерименти с хора, които не вярват в аурата, тъй като те бързо ще се отегчат и тяхната негативна нагласа ще се отрази неблагоприятно върху вас. Изберете някого, който е отворен за нови неща и с позитивна нагласа. Обикновено е по-добре да се използват приятели, отколкото членове на семейството, тъй като членовете на семейството понякога може да помагат по-скоро от чувство за дълг, отколкото по желание. Някои хора твърдят, че е по-лесно да се наблюдава аурата на жените, отколкото на мъжете. Най-важното е да се избере някой човек както с развити сетива, така и с логическо мислене.

Регистриране на аурата чрез радиестезия

Аура, биополе, амулет,биостимулатор, магия, радиестезия, аура тест, чакри, йога, езотерика, стрес, Кирлиан, пирамиди, вълшебство, слънчев сплит, геопатогенни зони, депресия, щастие, дух, психика, стрес, главоболие, отпадналост, профилактика, аураактиватор,аура на здравето, ореол, Далай Лама, Ин-Ян, парапсихолог, мистика, светлина, просветление, духовност, мозък, жизненост, енергиен обмен, енергиен поток, ефирност, д-р Валери Хънт, енергиен вампиризъм, биотерапия, аураактив, хипноза, паранормално,усилвател на аура, мистика, талисман, медальон

От полза е човек да има някаква представа за размера на аурата, преди да се опитва да я усети. По-късно ще можем да усещаме аурата с ръцете си, но един добър първи опит е да се използват две изкривени под ъгъл пръчки /багети/ и да я търсим с тях. Радиестезията обикновено се прилага за определяне на местоположението на нещо, което е скрито под земната повърхност. Добър пример е търсенето на вода с помощта на радиестезията. Тя обаче може да се използва и за много други цели. Някои хора имат усещането, че радиестезията е странна, тайнствена и дори суеверна практика. Всъщност тя е един изключително практичен начин да влезете в контакт с подсъзнанието си.

Аура, биополе, амулет,биостимулатор, магия, радиестезия, аура тест, чакри, йога, езотерика, стрес, Кирлиан, пирамиди, вълшебство, слънчев сплит, геопатогенни зони, депресия, щастие, дух, психика, стрес, главоболие, отпадналост, профилактика, аураактиватор,аура на здравето, ореол, Далай Лама, Ин-Ян, парапсихолог, мистика, светлина, просветление, духовност, мозък, жизненост, енергиен обмен, енергиен поток, ефирност, д-р Валери Хънт, енергиен вампиризъм, биотерапия, аураактив, хипноза, паранормално,усилвател на аура, мистика, талисман, медальон

Фигура 2.1. Радиестезия с правоъгълни багети

За да регистрирате аурата трябва да си направите чифт правоъгълни багети (Фигура 2.1). Това са две метални пръчки с форма на буквата Г. По-дългата страна трябва да е с дължина 25-30 см, а по-късата страна – около10-15 см. За целта може да се използват телени закачалки за дрехи.

Аура, биополе, амулет,биостимулатор, магия, радиестезия, аура тест, чакри, йога, езотерика, стрес, Кирлиан, пирамиди, вълшебство, слънчев сплит, геопатогенни зони, депресия, щастие, дух, психика, стрес, главоболие, отпадналост, профилактика, аураактиватор,аура на здравето, ореол, Далай Лама, Ин-Ян, парапсихолог, мистика, светлина, просветление, духовност, мозък, жизненост, енергиен обмен, енергиен поток, ефирност, д-р Валери Хънт, енергиен вампиризъм, биотерапия, аураактив, хипноза, паранормално,усилвател на аура, мистика, талисман, медальон

Фигура 2.2 Радиестезийна реакция

Тези правоъгълни багети се държат хлабаво със свити длани, като двете по-дълги части сочат право напред. Може за вас да се окаже полезно да поставите по-късите краища в пластмасови сламки, за да могат пръчките да се движат свободно в ръцете ви. Добре се получава и без пластмасовите сламки, но много хора са склонни да стискат багетите прекалено силно. Естествено, когато правят така, багетите не могат да се движат свободно. Преди опита, да регистрирате аурата на човек, излезте с багетите навън и потърсете с тях водопроводите, които влизат в имота ви. Отпуснете съзнанието си във възможно най-голяма степен. Мислете си, че търсите вода с багетите и след това вървете бавно от единия край на имота си до другия. В някакъв момент багетите ще започнат да се кръстосват една над друга и най-накрая вероятно ще застанат успоредно една до друга пред вас (Фигура 2.2). Това е известно като радиестезийна реакция. Първоначално това може да изглежда свръхестествено. Ключът към успеха е да отхвърлите недоверието и да се отпуснете.

Малък брой хора преживяват радиестезийната реакция по по-различен начин. Вместо да се кръстосват една над друга, багетите се движат навън, раздалечавайки се. Това пак е радиестезийна реакция. Щом веднъж сте изпитали усещането, ще можете да го повторите винаги когато пожелаете. Сега вече е време да потърсите аурата на човек край вас. Помолете го за експеримента да застане прав с леко раздалечени крака и ръце. Отдалечете се на разстояние около 5-6 м, като държите багетите насочени напред. Мислете най-общо за аурата на този срещу вас. Движете се бавно напред, докато багетите започнат да се движат. Спрете и продължете да се движите още по-бавно, докато те се пресекат. Това показва външния край на аурата (Фигура 2.3).

Аура, биополе, амулет,биостимулатор, магия, радиестезия, аура тест, чакри, йога, езотерика, стрес, Кирлиан, пирамиди, вълшебство, слънчев сплит, геопатогенни зони, депресия, щастие, дух, психика, стрес, главоболие, отпадналост, профилактика, аураактиватор,аура на здравето, ореол, Далай Лама, Ин-Ян, парапсихолог, мистика, светлина, просветление, духовност, мозък, жизненост, енергиен обмен, енергиен поток, ефирност, д-р Валери Хънт, енергиен вампиризъм, биотерапия, аураактив, хипноза, паранормално,усилвател на аура, мистика, талисман, медальон

Фигура 2.3. Установяване на външната граница на аурата чрез радиестезия

Отбележете си наум тази позиция, а след това изпълнете повторно движението от другата страна. Ще откриете, че аурата се простира на равни разстояния от всяка страна. Сега се придвижете бавно в кръг около човека когото изследвате и наблюдавайте върховете на багетите си. Ще установите, че аурата му представлява идеален кръг. Вероятно ще се учудите колко голяма е аурата. Това е така, защото регистрирате нейното външното очертание. Когато искате да усетите аурата с ръце, може да откриете, че всъщност усещате по-скоро един от вътрешните пластове, отколкото най-външния. Сега идва време да започнете да усещате аурата без багети. Стаята трябва да е затоплена и може да пуснете някаква нежна музика за медитация. Започнете, като седнете в удобен стол със затворени очи. Представете си възможно най-спокойната сцена, за която можете да си спомните. Това може да е кротко течащо поточе или красив залез. Няма значение какво, достатъчно е за вас то да бъде спокойно и отпускащо. Насочете съзнанието си към своето дишане и три пъти поемете дълбоко дъх, като бавно издишвате. След това съзнателно отпуснете мускулите на пръстите на краката си и стъпалата. Щом почувствате, че са напълно отпуснати, насочете мисълта си към мускулите на прасците и бедрата. Постепенно отпускайте всички мускули на тялото си, докато се почувствате освободен, ненапрегнат и напълно отпуснат. За това няма времево ограничение. При първите няколко опита може да ви се стори трудно да се отпуснете напълно, но след известно време ще можете да го правите за по-малко от минута. Всъщност хората, които са усвоили самохипнозата, могат да го постигат в рамките на секунди.

Целта на това упражнение е да отключи дясната страна на мозъка ви. Това е невербалната, сетивната, интуитивната страна, която използвате винаги когато извършвате нещо творческо…”

“Разчитане на аурата за начинаещи” – Ричард Уебстър /“Aura Reading for Beginners“ – Richard Webster/

Всички изображения са дигитално ремастерирани от Auaraactive Designers

Същият метод може да се използва за установяване на положителния ефект на BiostimN върху човешката аура.